OSTATNÉ DOKUMENTY

Fill for looking...

   Files 22, total 4,0 MiB

   Pozvánka na oslavu Dňa matiek (large: 94,0 KiB | add: 2018-04-22 | count: 27x)
   Pozvánka na tradičné stavanie mája (large: 323,5 KiB | add: 2018-04-22 | count: 12x)
   Bratstvo živého ruženca pozýva na púť do Krakova (large: 155,4 KiB | add: 2018-03-13 | count: 34x)
   Ako správne nakladať s odpadom - Informácia pre občanov (large: 125,7 KiB | add: 2018-03-12 | count: 58x)
   Plán obecných akcií v roku 2018 (large: 38,0 KiB | add: 2018-01-28 | count: 6x)
   Pozvánka pre mládež na eRko stretká + info (large: 362,5 KiB | add: 2017-11-28 | count: 81x)
   Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2018 (large: 267,0 KiB | add: 2017-11-27 | count: 161x)
   Výsledky volieb do VUC-OBEC Kátlovce (large: 1,2 MiB | add: 2017-11-08 | count: 115x)
   Zmena úradných hodín pošty Kátlovce (large: 80,0 KiB | add: 2017-06-01 | count: 162x)
   Prísny zákaz vývozu bioodpadu na hnojiská PD Kátlovce (large: 52,0 KiB | add: 2017-05-16 | count: 95x)
   Cestovný poriadok - autobusová zastávka Kátlovce (large: 102,0 KiB | add: 2017-01-02 | count: 186x)
   Cestovný poriadok - autobusová zastávka Trnava (large: 97,0 KiB | add: 2017-01-02 | count: 136x)
   Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2017 (large: 44,0 KiB | add: 2016-12-28 | count: 221x)
   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 (large: 27,9 KiB | add: 2016-12-16 | count: 51x)
   Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. (large: 45,2 KiB | add: 2016-12-12 | count: 56x)
   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 (large: 33,8 KiB | add: 2016-06-16 | count: 57x)
   Spoplatnenie drobného stavebného odpadu (large: 40,0 KiB | add: 2016-06-09 | count: 213x)
   Čo do kanalizácie nepatrí, alebo výzva na dodržiavanie disciplíny ! (large: 504,1 KiB | add: 2016-05-12 | count: 221x)
   Rozpis zápasov TJ FC Kátlovce jar 2016 (large: 44,5 KiB | add: 2016-03-06 | count: 331x)
   Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie (large: 258,1 KiB | add: 2013-10-30 | count: 140x)
   Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu (large: 84,9 KiB | add: 2013-10-30 | count: 78x)
   Monografia obce Kátlovce - OPRAVY A ZMENY (large: 76,2 KiB | add: 2010-03-12 | count: 227x)


Notice: Download the file by clicking the file name next to the icon file type.