OSTATNÉ DOKUMENTY

Fill for looking...

   Files 21, total 2,6 MiB

   Opatrenia OR HAZZ v Trnave na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi (large: 123,5 KiB | add: 2017-03-27 | count: 5x)
   Výzva RÚVZ Trnava na jarnú deratizáciu (large: 795,0 KiB | add: 2017-03-13 | count: 13x)
   Pozvánka na púť do Opavy, Starej Bystrice a Turzovky (large: 109,3 KiB | add: 2017-02-14 | count: 57x)
   Cestovný poriadok - autobusová zastávka Kátlovce (large: 102,0 KiB | add: 2017-01-02 | count: 93x)
   Cestovný poriadok - autobusová zastávka Trnava (large: 97,0 KiB | add: 2017-01-02 | count: 72x)
   Nové parametre pre naladenie TV Markiza, DOMA a Dajto (large: 87,6 KiB | add: 2017-01-01 | count: 353x)
   Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2017 (large: 44,0 KiB | add: 2016-12-28 | count: 115x)
   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 (large: 27,9 KiB | add: 2016-12-16 | count: 17x)
   Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. (large: 45,2 KiB | add: 2016-12-12 | count: 28x)
   Informácie pre naladenie KTR (large: 44,5 KiB | add: 2016-12-01 | count: 16x)
   Rozpis zápasov jeseň 2016 - jar 2017 (large: 43,5 KiB | add: 2016-08-08 | count: 64x)
   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 (large: 33,8 KiB | add: 2016-06-16 | count: 26x)
   Spoplatnenie drobného stavebného odpadu (large: 40,0 KiB | add: 2016-06-09 | count: 179x)
   Čo do kanalizácie nepatrí, alebo výzva na dodržiavanie disciplíny ! (large: 504,1 KiB | add: 2016-05-12 | count: 165x)
   Rozpis zápasov TJ FC Kátlovce jar 2016 (large: 44,5 KiB | add: 2016-03-06 | count: 263x)
   Harmonogram vývozov KO a separovaného zberu 2016 (large: 32,2 KiB | add: 2016-02-24 | count: 250x)
   Cestovný poriadok SAD - SMER DO KÁTLOVIEC (platné od 13.12.2015) (large: 28,6 KiB | add: 2016-02-23 | count: 153x)
   Cestovný poriadok SAD - SMER Z KÁTLOVIEC (platné od 13.12.2015) (large: 33,3 KiB | add: 2016-02-23 | count: 118x)
   Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie (large: 258,1 KiB | add: 2013-10-30 | count: 100x)
   Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu (large: 84,9 KiB | add: 2013-10-30 | count: 57x)
   Monografia obce Kátlovce - OPRAVY A ZMENY (large: 76,2 KiB | add: 2010-03-12 | count: 154x)


Notice: Download the file by clicking the file name next to the icon file type.