VŠETKY DOKUMENTY

Fill for looking...

   Files 276, total 153,5 MiB

   Zápis detí do MŠ (large: 32,0 KiB | add: 2018-04-25 | count: 1x)
   Verejná vyhláška, Stavebné povolenie "Rozšírenie STL plynovodu" (large: 94,0 KiB | add: 2018-04-25 | count: 0x)
   Pozvánka na oslavu Dňa matiek (large: 94,0 KiB | add: 2018-04-22 | count: 27x)
   Pozvánka na tradičné stavanie mája (large: 323,5 KiB | add: 2018-04-22 | count: 12x)
   Farské oznamy na týždeň od 23.04.2018 do 29.04.2018 (large: 667,5 KiB | add: 2018-04-22 | count: 38x)
   Návrh Záverečného účtu obce Kátlovce za rok 2017 (large: 1,2 MiB | add: 2018-03-15 | count: 34x)
   Bratstvo živého ruženca pozýva na púť do Krakova (large: 155,4 KiB | add: 2018-03-13 | count: 34x)
   Ako správne nakladať s odpadom - Informácia pre občanov (large: 125,7 KiB | add: 2018-03-12 | count: 58x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2018 (large: 71,5 KiB | add: 2018-03-12 | count: 94x)
   Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva konaného dňa 07.03.2018 (large: 2,3 MiB | add: 2018-03-12 | count: 75x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2018 (large: 40,5 KiB | add: 2018-02-20 | count: 24x)
   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 15.02.2018 (large: 2,3 MiB | add: 2018-02-20 | count: 25x)
   Rozpočtové opatrenie 1/2018 (large: 124,2 KiB | add: 2018-02-20 | count: 7x)
   Rozpočtové opatrenie 2/14.02.2018 (large: 124,8 KiB | add: 2018-02-20 | count: 5x)
   Rozpočtové opatrenie 2/15.02.2018 (large: 109,7 KiB | add: 2018-02-20 | count: 9x)
   Plán obecných akcií v roku 2018 (large: 38,0 KiB | add: 2018-01-28 | count: 6x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2017 (large: 37,0 KiB | add: 2017-12-18 | count: 59x)
   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2017 (large: 2,3 MiB | add: 2017-12-18 | count: 157x)
   Rozpočtové opatrenie 13/2017 (large: 229,7 KiB | add: 2017-12-18 | count: 38x)
   Rozpočtové opatrenie 14/2017 (large: 1,7 MiB | add: 2017-12-18 | count: 21x)
   Schválený rozpočet na rok 2018 a roky 2019-2020 (large: 18,4 KiB | add: 2017-12-15 | count: 158x)
   Cenník poplatkov od 01.01.2018 (large: 38,0 KiB | add: 2017-12-14 | count: 138x)
   VZN 2/2017 o financovaní MŠ a školských zariadení ... (large: 18,0 KiB | add: 2017-12-14 | count: 81x)
   Pozvánka pre mládež na eRko stretká + info (large: 362,5 KiB | add: 2017-11-28 | count: 81x)
   Návrh VZN č. 2 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (large: 742,8 KiB | add: 2017-11-28 | count: 64x)
   Návrh rozpočtu obce Kátlovce na rok 2018 a 2019-2020 (large: 704,2 KiB | add: 2017-11-28 | count: 67x)
   Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2018 (large: 267,0 KiB | add: 2017-11-27 | count: 161x)
   Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí správneho konania - Zásobovanie plynom (large: 57,6 KiB | add: 2017-11-16 | count: 99x)
   Konsolidovaná výročná správa obce Kátlovce za rok 2016 (large: 519,4 KiB | add: 2017-11-14 | count: 64x)
   Výsledky volieb do VUC-OBEC Kátlovce (large: 1,2 MiB | add: 2017-11-08 | count: 115x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.10.2017 (large: 36,0 KiB | add: 2017-10-30 | count: 21x)
   ÚP - Oznámenie o strategickom dokumente (large: 105,3 KiB | add: 2017-10-30 | count: 183x)
   ÚP - Grafická príloha č. 1 (large: 979,8 KiB | add: 2017-10-30 | count: 100x)
   ÚP - Grafická príloha č. 2 (large: 223,2 KiB | add: 2017-10-30 | count: 82x)
   ÚP - Komplexný návrh, regulatívy rozvoja (large: 2,3 MiB | add: 2017-10-30 | count: 76x)
   ÚP - Riešenie dopravy (large: 1,1 MiB | add: 2017-10-30 | count: 34x)
   ÚP - Vyhodnotenie záberov PPF (large: 1,1 MiB | add: 2017-10-30 | count: 23x)
   ÚP - Zásobovanie el. energiou a plynom (large: 854,6 KiB | add: 2017-10-30 | count: 26x)
   ÚP - Zásobovanie vodou, odkanalizovanie (large: 970,7 KiB | add: 2017-10-30 | count: 27x)
   ÚP - Zmeny a doplnky č. 1, záväzná časť (large: 222,7 KiB | add: 2017-10-30 | count: 31x)
   ÚP - Zmeny a doplnky č. 1, návrh riešenia (large: 355,1 KiB | add: 2017-10-30 | count: 30x)
   ÚP - Zmeny funkčného využitia územia (large: 687,1 KiB | add: 2017-10-30 | count: 26x)
   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 25.10.2017 (large: 2,3 MiB | add: 2017-10-30 | count: 18x)
   Rozpočtové opatrenie 11/2017 (large: 244,1 KiB | add: 2017-10-30 | count: 8x)
   Rozpočtové opatrenie 12/2017 (large: 239,5 KiB | add: 2017-10-30 | count: 8x)
   VZN č. 3/2017 o nájomných bytoch a nakladaní s náj. bytmi (large: 226,7 KiB | add: 2017-10-26 | count: 22x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.08.2017 (large: 36,0 KiB | add: 2017-09-06 | count: 21x)
   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 30.08.2017 (large: 2,3 MiB | add: 2017-09-06 | count: 9x)
   Rozpočtové opatrenie 8/2017 (large: 172,3 KiB | add: 2017-09-04 | count: 9x)
   Rozpočtové opatrenie 9/2017 (large: 161,7 KiB | add: 2017-09-04 | count: 9x)
   Rozpočtové opatrenie 10/2017 (large: 214,7 KiB | add: 2017-09-04 | count: 8x)
   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2017 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (large: 18,5 KiB | add: 2017-09-04 | count: 77x)
   Návrh VZN č. 1/2017 - o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (large: 18,8 KiB | add: 2017-08-15 | count: 74x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2017 (large: 15,0 KiB | add: 2017-07-03 | count: 16x)
   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2017 (large: 2,3 MiB | add: 2017-07-03 | count: 25x)
   Rozpočtové opatrenie 6/2017 (large: 162,7 KiB | add: 2017-07-03 | count: 10x)
   Rozpočtové opatrenie 7/2017 (large: 232,7 KiB | add: 2017-07-03 | count: 9x)
   Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2016 (large: 867,7 KiB | add: 2017-06-29 | count: 116x)
   Výročná správa obce Kátlovce za rok 2016 (large: 2,2 MiB | add: 2017-06-06 | count: 159x)
   Zmena úradných hodín pošty Kátlovce (large: 80,0 KiB | add: 2017-06-01 | count: 162x)
   Návrh Záverečného účtu obce Kátlovce za r. 2016 (large: 1,5 MiB | add: 2017-05-30 | count: 83x)
   Oznamenie o strategickom dokumente_zmena 052017 (large: 131,0 KiB | add: 2017-05-27 | count: 190x)
   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2017 - Grafická časť 1 (large: 1,1 MiB | add: 2017-05-27 | count: 280x)
   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2017 - Grafická časť 2 (large: 192,2 KiB | add: 2017-05-27 | count: 171x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2017 (large: 67,0 KiB | add: 2017-05-26 | count: 118x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2017 (large: 2,3 MiB | add: 2017-05-26 | count: 141x)
   Prísny zákaz vývozu bioodpadu na hnojiská PD Kátlovce (large: 52,0 KiB | add: 2017-05-16 | count: 95x)
   Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku - Dom služieb (large: 86,5 KiB | add: 2017-05-03 | count: 217x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.04.2017 (large: 79,0 KiB | add: 2017-04-28 | count: 144x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.04.2017 (large: 2,3 MiB | add: 2017-04-28 | count: 170x)
   Rozpočtové opatrenie č. 5 2017 (large: 1,3 MiB | add: 2017-04-26 | count: 52x)
   Rozpočtové opatrenie č. 4 2017 (large: 1,2 MiB | add: 2017-04-26 | count: 97x)
   Rozpočtové opatrenie č. 3 2017 (large: 1 009,5 KiB | add: 2017-04-26 | count: 44x)
   Informácie pre verejnosť vyplývajúce zo zákona o CO (large: 182,0 KiB | add: 2017-03-10 | count: 174x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2017 (large: 75,5 KiB | add: 2017-02-17 | count: 118x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2017 (large: 2,3 MiB | add: 2017-02-17 | count: 124x)
   Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 (large: 1,3 MiB | add: 2017-02-17 | count: 66x)
   Rozpočtové opatrenie č. 2 2017 (large: 1,6 MiB | add: 2017-02-17 | count: 11x)
   Cestovný poriadok - autobusová zastávka Kátlovce (large: 102,0 KiB | add: 2017-01-02 | count: 186x)
   Cestovný poriadok - autobusová zastávka Trnava (large: 97,0 KiB | add: 2017-01-02 | count: 136x)
   Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2017 (large: 44,0 KiB | add: 2016-12-28 | count: 221x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2016 (large: 73,0 KiB | add: 2016-12-20 | count: 66x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-12-19 | count: 71x)
   Rozpočtové opatrenie č. 11/2016 (large: 228,7 KiB | add: 2016-12-19 | count: 36x)
   Rozpočtové opatrenie č. 12/2016 (large: 540,5 KiB | add: 2016-12-19 | count: 44x)
   Rozpočtové opatrenie č. 13/2016 (large: 246,3 KiB | add: 2016-12-19 | count: 44x)
   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 (large: 27,9 KiB | add: 2016-12-16 | count: 51x)
   Rozpočet obce Kátlovce na roky 2017 - 2019 (large: 18,5 KiB | add: 2016-12-16 | count: 160x)
   Cenník poplatkov za služby poskytovanéobcou na rok 2017 (large: 38,0 KiB | add: 2016-12-16 | count: 144x)
   VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (large: 119,5 KiB | add: 2016-12-16 | count: 139x)
   VZN č. 3/2016 o financovaní MŠ a školských zariadení ... (large: 42,0 KiB | add: 2016-12-16 | count: 101x)
   VZN č. 2/2016 upravenie niektorých podmienok držania psov (large: 65,5 KiB | add: 2016-12-16 | count: 50x)
   Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. (large: 45,2 KiB | add: 2016-12-12 | count: 56x)
   Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 (large: 18,2 KiB | add: 2016-11-28 | count: 111x)
   Konsolidovaná výročná správa obce Kátlovce za rok 2015 (large: 1,6 MiB | add: 2016-11-23 | count: 180x)
   Výročná správa obce Kátlovce za rok 2015 (large: 2,6 MiB | add: 2016-11-11 | count: 159x)
   Info pre občanov - rekonštrukcie-budovanie vjazdov, rigolov, park. miest (large: 379,5 KiB | add: 2016-11-11 | count: 137x)
   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2016 - Grafická časť (large: 939,4 KiB | add: 2016-10-27 | count: 181x)
   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2016 - Oznámenie o strategickom dokumente (large: 124,5 KiB | add: 2016-10-27 | count: 223x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.10.2016 (large: 71,0 KiB | add: 2016-10-25 | count: 65x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.10.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-10-24 | count: 130x)
   Rozpočtové opatrenie č. 10/2016 (large: 177,4 KiB | add: 2016-10-24 | count: 28x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2016 (large: 67,5 KiB | add: 2016-09-24 | count: 81x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-09-23 | count: 82x)
   Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 (large: 1,1 MiB | add: 2016-09-23 | count: 38x)
   Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 (large: 1,4 MiB | add: 2016-09-23 | count: 34x)
   Uznesenie z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2016 (large: 64,0 KiB | add: 2016-06-30 | count: 160x)
   Zápisnica z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-06-29 | count: 238x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2016 (large: 79,0 KiB | add: 2016-06-20 | count: 66x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-06-19 | count: 199x)
   Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 (large: 1 007,2 KiB | add: 2016-06-19 | count: 40x)
   Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 (large: 1,2 MiB | add: 2016-06-19 | count: 35x)
   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 (large: 33,8 KiB | add: 2016-06-16 | count: 57x)
   Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2015 (large: 1,4 MiB | add: 2016-06-16 | count: 310x)
   VZN č. 1/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (large: 1 017,0 KiB | add: 2016-06-15 | count: 12 293x)
   Spoplatnenie drobného stavebného odpadu (large: 40,0 KiB | add: 2016-06-09 | count: 213x)
   Návrh Programu rozvoja obce Kátlovce na roky 2015 - 2020 (large: 2,9 MiB | add: 2016-06-01 | count: 567x)
   Výzva na podávanie podnetov a návrhov k Územnému plánu obce (large: 83,5 KiB | add: 2016-05-18 | count: 222x)
   Čo do kanalizácie nepatrí, alebo výzva na dodržiavanie disciplíny ! (large: 504,1 KiB | add: 2016-05-12 | count: 221x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.04.2016 (large: 71,5 KiB | add: 2016-04-26 | count: 71x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.04.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-04-25 | count: 144x)
   Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 (large: 1,3 MiB | add: 2016-04-25 | count: 40x)
   Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 (large: 1,6 MiB | add: 2016-04-25 | count: 33x)
   Návrh Záverečného účtu obce Kátlovce za r. 2015 (large: 1,3 MiB | add: 2016-03-19 | count: 74x)
   Uznesenie z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2016 (large: 67,0 KiB | add: 2016-03-18 | count: 131x)
   Zápisnica z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-03-17 | count: 131x)
   Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 (large: 1,3 MiB | add: 2016-03-17 | count: 44x)
   Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 (large: 1,3 MiB | add: 2016-03-17 | count: 40x)
   Rozpis zápasov TJ FC Kátlovce jar 2016 (large: 44,5 KiB | add: 2016-03-06 | count: 331x)
   Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce na rok 2016 (large: 39,0 KiB | add: 2016-02-24 | count: 367x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.2.2016 (large: 79,0 KiB | add: 2016-02-23 | count: 126x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.2.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-02-22 | count: 205x)
   Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 (large: 1,2 MiB | add: 2016-02-22 | count: 36x)
   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (large: 44,5 KiB | add: 2016-01-13 | count: 186x)
   Rozpočet obce Kátlovce na rok 2016 (large: 42,0 KiB | add: 2016-01-05 | count: 137x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2015 (large: 2,3 MiB | add: 2015-12-15 | count: 206x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2015 (large: 70,5 KiB | add: 2015-12-15 | count: 84x)
   VZN č. 5/2015 o financovaní škôl a školských zariadení (large: 40,0 KiB | add: 2015-12-13 | count: 104x)
   VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku (large: 133,5 KiB | add: 2015-12-12 | count: 122x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2015 (large: 74,0 KiB | add: 2015-11-27 | count: 32x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2015 (large: 2,3 MiB | add: 2015-11-27 | count: 14x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.9.2015 (large: 77,0 KiB | add: 2015-09-24 | count: 197x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.9.2015 (large: 2,3 MiB | add: 2015-09-23 | count: 170x)
   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (large: 59,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 166x)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (large: 20,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 84x)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochr. prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhl. MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon (large: 38,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 147x)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (large: 21,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 118x)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (large: 22,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 102x)
   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (large: 20,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 109x)
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním) (large: 72,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 106x)
   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu (large: 10,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 107x)
   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (large: 17,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 109x)
   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (large: 16,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 98x)
   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (large: 44,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 87x)
   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia (large: 31,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 102x)
   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu (large: 16,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 89x)
   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (large: 51,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 93x)
   Vyhlásenie stavebného dozoru (large: 30,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 107x)
   Oznámenie o výrube (large: 34,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 108x)
   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (large: 45,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 82x)
   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. - stavebný zákon a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (large: 47,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 109x)
   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (large: 67,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 65x)
   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (large: 41,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 85x)
   Výročná správa obce Kátlovce za rok 2014 (large: 1,7 MiB | add: 2015-07-01 | count: 116x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.6.2015 (large: 72,5 KiB | add: 2015-06-26 | count: 104x)
   VZN č. 3/2015 o zápise detí a úhrade mesačného príspevku nastravu (large: 48,5 KiB | add: 2015-06-25 | count: 100x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2015 (large: 2,3 MiB | add: 2015-06-23 | count: 280x)
   Návrh VZN č. 2/2015 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev (large: 448,5 KiB | add: 2015-06-08 | count: 174x)
   VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb (large: 83,5 KiB | add: 2015-05-09 | count: 158x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.4.2015 (large: 2,3 MiB | add: 2015-04-23 | count: 263x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.4.2015 (large: 70,5 KiB | add: 2015-04-23 | count: 235x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.2.2015 (large: 2,3 MiB | add: 2015-02-18 | count: 118x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.2.2015 (large: 76,5 KiB | add: 2015-02-18 | count: 86x)
   Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2014 (large: 1,3 MiB | add: 2015-02-02 | count: 99x)
   Rozpočet obce Kátlovce na rok 2015 (large: 68,5 KiB | add: 2015-01-05 | count: 203x)
   Oznámenie, že ohlásená drobná stavba (stavebné úpravy alebo udržiavacie práce ) podlieha stavebnému povoleniu (large: 62,5 KiB | add: 2015-01-04 | count: 440x)
   Oznámenie stavebného úradu k ohláseniu (large: 88,0 KiB | add: 2015-01-04 | count: 243x)
   Oznámenie, že ohlásená stavba (stavebné úpravy alebo udržiavacie práce) nespĺňa zákonné podmienky pre ohlásenie (large: 84,0 KiB | add: 2015-01-04 | count: 265x)
   VZN č. 3/2014 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (large: 657,6 KiB | add: 2014-12-30 | count: 151x)
   VZN č. 2/2014 - o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (large: 926,6 KiB | add: 2014-12-30 | count: 249x)
   VZN č. 1/2014 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (large: 481,5 KiB | add: 2014-12-30 | count: 162x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (large: 62,5 KiB | add: 2014-12-15 | count: 0x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (large: 43,0 KiB | add: 2014-12-12 | count: 107x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (large: 66,5 KiB | add: 2014-12-12 | count: 109x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2014 (large: 38,5 KiB | add: 2014-11-26 | count: 106x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2014 (large: 2,3 MiB | add: 2014-11-26 | count: 19x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.8.2014 (large: 2,3 MiB | add: 2014-08-06 | count: 95x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.8.2014 (large: 73,0 KiB | add: 2014-08-06 | count: 88x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 4.6.2014 (large: 2,3 MiB | add: 2014-06-04 | count: 126x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 4.6.2014 (large: 72,0 KiB | add: 2014-06-04 | count: 82x)
   Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2013 (large: 1,2 MiB | add: 2014-04-24 | count: 87x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.3.2014 (large: 2,3 MiB | add: 2014-03-19 | count: 178x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.3.2014 (large: 71,5 KiB | add: 2014-03-19 | count: 75x)
   Výročná správa obce Kátlovce za rok 2013 (large: 1,5 MiB | add: 2014-03-12 | count: 115x)
   Rozpočet obce Kátlovce na rok 2014 (large: 31,5 KiB | add: 2014-01-04 | count: 170x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2013 (large: 2,3 MiB | add: 2013-12-13 | count: 147x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2013 (large: 71,0 KiB | add: 2013-12-13 | count: 78x)
   Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie (large: 258,1 KiB | add: 2013-10-30 | count: 140x)
   Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu (large: 84,9 KiB | add: 2013-10-30 | count: 78x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2013 (large: 2,3 MiB | add: 2013-10-23 | count: 133x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2013 (large: 69,5 KiB | add: 2013-10-23 | count: 77x)
   Informačný leták k číslu tiesňového volania 112 (large: 1,4 MiB | add: 2013-10-20 | count: 105x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2013 (large: 2,3 MiB | add: 2013-09-25 | count: 253x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2013 (large: 81,5 KiB | add: 2013-09-25 | count: 188x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2013 (large: 85,5 KiB | add: 2013-06-26 | count: 196x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2013 (large: 67,5 KiB | add: 2013-06-26 | count: 88x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.4.2013 (large: 88,5 KiB | add: 2013-04-24 | count: 118x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.4.2013 (large: 61,0 KiB | add: 2013-04-24 | count: 80x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.3.2013 (large: 90,5 KiB | add: 2013-03-21 | count: 232x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.3.2013 (large: 60,5 KiB | add: 2013-03-21 | count: 91x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.2.2013 (large: 97,5 KiB | add: 2013-02-27 | count: 97x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.2.2013 (large: 58,5 KiB | add: 2013-02-27 | count: 176x)
   Rozpočet obce Kátlovce na rok 2013 (large: 89,0 KiB | add: 2013-01-03 | count: 103x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 (large: 65,5 KiB | add: 2012-12-17 | count: 41x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 (large: 96,0 KiB | add: 2012-12-14 | count: 141x)
   VZN č. 6/2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (large: 128,0 KiB | add: 2012-10-20 | count: 86x)
   VZN č. 5/2012 - o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Kátlovce (large: 84,5 KiB | add: 2012-10-19 | count: 108x)
   VZN č. 4/2012 - o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (large: 53,5 KiB | add: 2012-10-19 | count: 152x)
   Sadzobník správnych poplatkov (large: 29,0 KiB | add: 2012-10-11 | count: 116x)
   VZN č. 3/2012 - Štatút obce Kátlovce (large: 1,5 MiB | add: 2012-10-10 | count: 127x)
   VZN č. 2/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Kátlovce (large: 436,0 KiB | add: 2012-10-10 | count: 261x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.9.2012 (large: 108,0 KiB | add: 2012-09-26 | count: 128x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.9.2012 (large: 64,5 KiB | add: 2012-09-26 | count: 216x)
   Žiadosť o ukončenie dochádky dieťaťa do materskej školy (large: 25,0 KiB | add: 2012-09-25 | count: 206x)
   Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy (large: 25,5 KiB | add: 2012-09-25 | count: 125x)
   Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa (large: 26,0 KiB | add: 2012-09-25 | count: 114x)
   Školský vzdelávací program BYSTRÉ HLAVIČKY (large: 237,5 KiB | add: 2012-09-25 | count: 148x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2012 (large: 99,5 KiB | add: 2012-06-27 | count: 191x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2012 (large: 66,5 KiB | add: 2012-06-27 | count: 100x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2012 (large: 79,5 KiB | add: 2012-04-11 | count: 166x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2012 (large: 59,5 KiB | add: 2012-04-11 | count: 84x)
   Štatút obce Kátlovce (large: 1,5 MiB | add: 2012-04-08 | count: 0x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.2.2012 (large: 76,0 KiB | add: 2012-02-15 | count: 140x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.2.2012 (large: 57,0 KiB | add: 2012-02-15 | count: 103x)
   VZN č. 3/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (large: 98,5 KiB | add: 2012-01-16 | count: 200x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2011 (large: 418,5 KiB | add: 2011-12-16 | count: 102x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2011 (large: 48,5 KiB | add: 2011-12-16 | count: 103x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2011 (large: 105,0 KiB | add: 2011-11-30 | count: 110x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2011 (large: 58,0 KiB | add: 2011-11-30 | count: 94x)
   Správa o výchovno - vzdelávacom procese v školskom roku 2010/2011 (large: 76,0 KiB | add: 2011-09-25 | count: 311x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (large: 105,0 KiB | add: 2011-09-14 | count: 264x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (large: 105,0 KiB | add: 2011-09-14 | count: 0x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (large: 56,0 KiB | add: 2011-09-14 | count: 84x)
   Trvalo vysvetľujúca tabuľa - rekonštrukcia VO (large: 522,5 KiB | add: 2011-08-10 | count: 133x)
   Informácia o podporenom projekte o poskytnutí NFP (large: 364 bytes | add: 2011-08-10 | count: 10x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2011 (large: 94,5 KiB | add: 2011-06-23 | count: 130x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2011 (large: 56,0 KiB | add: 2011-06-23 | count: 83x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.5.2011 (large: 53,5 KiB | add: 2011-05-18 | count: 116x)
   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.5.2011 (large: 40,0 KiB | add: 2011-05-18 | count: 80x)
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.4.2011 (large: 52,0 KiB | add: 2011-04-27 | count: 74x)
   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.4.2011 (large: 39,5 KiB | add: 2011-04-27 | count: 81x)
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.4.2011 (large: 52,5 KiB | add: 2011-04-12 | count: 91x)
   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.4.2011 (large: 39,5 KiB | add: 2011-04-12 | count: 80x)
   VZN č. 1/2011 - o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu (large: 45,5 KiB | add: 2011-04-11 | count: 86x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.4.2011 (large: 123,0 KiB | add: 2011-04-06 | count: 214x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.4.2011 (large: 50,0 KiB | add: 2011-04-06 | count: 92x)
   VZN č. 1/2011 - Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce (large: 186,0 KiB | add: 2011-03-15 | count: 105x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 9.2.2011 (large: 127,5 KiB | add: 2011-02-09 | count: 221x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 9.2.2011 (large: 49,0 KiB | add: 2011-02-09 | count: 133x)
   VZN č. 3/2010 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (large: 90,5 KiB | add: 2011-01-27 | count: 132x)
   Uznesenia z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2010 (large: 31,0 KiB | add: 2010-12-15 | count: 89x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2010 (large: 42,5 KiB | add: 2010-12-10 | count: 120x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.9.2010 (large: 38,5 KiB | add: 2010-09-30 | count: 81x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.8.2010 (large: 42,5 KiB | add: 2010-08-25 | count: 94x)
   Trvalá tabuľa Program separovaného zberu (large: 743,5 KiB | add: 2010-07-12 | count: 158x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2010 (large: 44,5 KiB | add: 2010-06-23 | count: 103x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.4.2010 (large: 37,5 KiB | add: 2010-04-14 | count: 195x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.3.2010 (large: 42,5 KiB | add: 2010-03-24 | count: 106x)
   Monografia obce Kátlovce - OPRAVY A ZMENY (large: 76,2 KiB | add: 2010-03-12 | count: 227x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.1.2010 (large: 37,0 KiB | add: 2010-01-27 | count: 90x)
   VZN č. 1/2010 - Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce (large: 176,0 KiB | add: 2010-01-18 | count: 102x)
   Kronika obce Kátlovce - rok 2005 (large: 665,5 KiB | add: 2009-01-04 | count: 333x)
   Kronika obce Kátlovce - rok 2004 (large: 862,5 KiB | add: 2009-01-04 | count: 725x)
   Kronika obce Kátlovce - rok 2003 (large: 981,5 KiB | add: 2009-01-04 | count: 509x)
   Kronika obce Kátlovce - rok 2002 (large: 881,5 KiB | add: 2009-01-04 | count: 500x)
   Kronika obce Kátlovce - rok 2001 (large: 403,0 KiB | add: 2009-01-04 | count: 579x)


Notice: Download the file by clicking the file name next to the icon file type.