Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Elektronická adresa obce Kátlovce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

v listinnej forme na adresu: Obecný úrad č. 1, 919 55 Kátlovce

v elektronickej forme na e-mail : obeckatlovce@stonline.sk