Pozvánka na jarné tvorivé dielne

Hnutie Kresťanských spoločenstiev detí eRko a Obecný úrad Kátlovce vás pozývajú na Veľkonočné tvorivé dielne, ktoré budú v nedeľu 24. marca o 15.30 hod. v zasadačke Obecného úradu. Môžete si priniesť vyfúknuté vajíčka /výdušká/, ktoré budeme vyzdobovať rôznymi technikami.

VOĽBY PREZIDENTA SR

VOĽBY PREZIDENTA SR   Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obeckatlovce@stonline.sk  , Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obeckatlovce@stonline.sk 

Výzva pre vodičov

Na základe sťažnosti občanov, bývajúcich v časti dedina, žiadame vodičov motorových vozidiel, aby svoje automobily neparkovali cez chodník, nakoľko bránia v prechode pre chodcov. Ďalej upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, aby v zimnom období z dôvodu údržby ciest neparkovali svoje vozidlá na miestnych komunikáciách, ale snažili sa využiť priestor pred rodinnými domami a vo svojich dvoroch.

Likvidácia stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že stavebný odpad na zbernom dvore Kátlovce je možné odobrať len v malom množstve a to za poplatok v zmysle VZN č. 4 / 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce. Zároveň žiadame občanov, ktorí uvedený odpad už odovzdali, aby za uložený odpad prišli zaplatiť na Obecný úrad Kátlovce.