Pozvánka na najbližšie podujatia v Chtelnici

KRUH Vás pozýva na otvorenie výstavy Oravského paleta do Malokarpatskej galérie dňa 17. mája o 17.00 hod. Obec Chtelnica Vás pozýva na tradičný jarmok, ktorý sa uskutoční 18. mája na námestí v Chtelnici. Môžete sa tešiť na obchodníkov s tovarom rôzneho druhu (domáce potreby, bižutéria, cukrovinky, obuv, galantéria, káva, balóny, hračky, keramika, med, drevené výrobky či záhradné dekorácie). Piloti motorového paraglidingu Chtelnica Vás pozývajú na zlet, ktorý sa uskutoční na letisku Chtelnica-Vlčie hory. V dňoch 17.-19. mája bude pre Vás pripravené občerstvenie a možnosť výhliadkových ... viac

Pozvánky MO JDS Kátlovce

OV JDS Trnava pozýva členov JDS v čase máj – november 2019 na turistické výlety vlakom do rôznych lokalít Slovenska, napr. Plavecký hrad, Podhájska, Ružomberok, Skalica, Slovenský Grob, Zochova chata, Nové Mesto, Smolenice – Jahodník, všetky výlety s odchodom vlaku z Trnavy. Bližšie informácie nájdete na vývesnej tabuli pred obecným úradom a na internetovej stránke obce Kátlovce. Záujemci o niektorý výlet sa môžu prihlásiť u p. Márii Vágovičovej. Ďalej OV JDS Trnava pozýva členov JDS v dňoch 21. a 22. augusta 2019 na autobusový zájazd ... viac

Likvidácia stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že stavebný odpad na zbernom dvore Kátlovce je možné odobrať len v malom množstve a to za poplatok v zmysle VZN č. 4 / 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce. Zároveň žiadame občanov, ktorí uvedený odpad už odovzdali, aby za uložený odpad prišli zaplatiť na Obecný úrad Kátlovce.