UDALOSTI V KÁTLOVCIACH

Dátum/Čas Udalosť - Miesto konania
28.05.2017 / 10:30-11:30 Prvé sv. príjímanie - Kostol Svätého Ducha Kátlovce
01.06.2017 / Celodenná Deň detí - Futbalové ihrisko Kátlovce
02.06.2017-05.06.2017 / Celodenná Hodové športovo-zábavné podujatia v obci - Obec Kátlovce
05.06.2017 / 14:00-22:00 Pondelkové hodové popoludnie - Futbalové ihrisko Kátlovce
08.06.2017 / 14:00-20:00 Vývoz KO - Obec Kátlovce
17.06.2017-18.06.2017 / 19:00-00:00 Juniáles PZ Dolina Kátlovce - Futbalové ihrisko Kátlovce
18.06.2017 / 10:30-11:30 Procesia Božieho Tela - Obec Kátlovce
21.06.2017 / 14:00-20:00 Separovaný zber - Obec Kátlovce
22.06.2017 / 14:00-20:00 Vývoz KO - Obec Kátlovce
24.06.2017 / Celodenná Púť MO JDS (Butkov vrch v Sadcoch)
1 2 3 4 5