UDALOSTI V KÁTLOVCIACH

Dátum/Čas Udalosť - Miesto konania
28.06.2018 / 00:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Kátlovce
29.06.2018 / 08:00-09:30 Ukončenie školského roku - KD Kátlovce
30.06.2018 / 19:00 Juniáles PZ Dolina Kátlovce - Futbalové ihrisko Kátlovce
04.07.2018-08.07.2018 / 18:00 Duchovná obnova - Kostol Svätého Ducha Kátlovce
12.07.2018 / Celodenná Vývoz komunálneho odpadu - Obec Kátlovce
18.07.2018 / Celodenná Vývoz triedeného zberu - Obec Kátlovce
26.07.2018 / Celodenná Vývoz komunálneho odpadu - Obec Kátlovce
09.08.2018 / Celodenná Vývoz komunálneho odpadu - Obec Kátlovce
15.08.2018 / Celodenná Vývoz triedeného zberu - Obec Kátlovce
23.08.2018 / Celodenná Vývoz komunálneho odpadu - Obec Kátlovce
1 2 3 4 5