UDALOSTI V KÁTLOVCIACH

Dátum/Čas Udalosť - Miesto konania
25.04.2018 / Celodenná Vývoz triedeného zberu - Obec Kátlovce
30.04.2018 / 19:00-21:00 Stavanie mája - OÚ Kátlovce
03.05.2018 / Celodenná Vývoz komunálneho odpadu - Obec Kátlovce
06.05.2018 / 10:30-11:30 Sv. omša DHZ - Florián, patrón hasičov - Kostol Svätého Ducha Kátlovce
06.05.2018 / 15:00-16:00 Deň matiek - KD Kátlovce
11.05.2018 / Celodenná Púť Trstín - Hájiček, návšteva pamätnej izby a hrobov národovcov a výstava: Májový kvet v Trnave
13.05.2018 / 10:30-11:30 Prvé sv. prijímanie - Kostol Svätého Ducha Kátlovce
17.05.2018 / Celodenná Vývoz komunálneho odpadu - Obec Kátlovce
17.05.2018 / 18:00-19:00 Osadenie lipy pred kostolom - Kostol Svätého Ducha Kátlovce
19.05.2018-20.05.2018 / 20:00-04:00 Hodová zábava TJ FC Kátlovce - KD Kátlovce
1 2 3 4 5 6 7