UDALOSTI V KÁTLOVCIACH

Dátum/Čas Udalosť - Miesto konania
25.05.2019 / 00:00 Slávnosť 25. výročia kňazstva vdp. Marián Uváček - Kostol Svätého Ducha Kátlovce
25.05.2019 / 07:00-22:00 Voľby do Európskeho parlamentu - ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce
30.05.2019 / Celodenná Deň detí - Obec Kátlovce
30.05.2019 / 00:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Kátlovce
02.06.2019 / 10:30-11:30 Prvé sväté prijímanie - Kostol Svätého Ducha Kátlovce
07.06.2019 / 18:00-18:45 Osadenie lipy pred kostolom - Kostol Svätého Ducha Kátlovce
08.06.2019 / 20:00 Hodová zábava TJ FC Kátlovce - Futbalové ihrisko Kátlovce
09.06.2019 / Celodenná HODY - Obec Kátlovce
09.06.2019 / Celodenná HODY - Obec Kátlovce
10.06.2019 / 17:00-22:00 Hodovo-športové popoludnie - Futbalové ihrisko Kátlovce
1 2 3