Dovolenka v zubnej ambulancii

Zubná ambulancia Dechtice oznamuje, že v termíne 29. mája – 9. júna 2017, bude ambulancia z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená. Zastupovať bude 29. mája – 2. júna 2017 MUDr. Lančaričová v zubnej ambulancii Špačince a v týždni 5. – 9. júna MUDr. Vršanská v ambulancii EBO Jaslovské Bohunice.

Doručenie listovej zásielky J. Kuruc

Obec Kátlovce vykonáva v zmysle zákona č. 253/1988 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok doručenie listovej zásielky adresátovi prihlásenému na obec. Presné označenie písomnosti: TA1, číslo zásielky UC02812370SK Miesto uloženia písomnosti: Obecný úrad v Kátlovciach, Kátlovce 1 Adresát písomnosti: Július Kuruc, trvalý pobyt Kátlovce Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Kátlovciach, Kátlovce 1, v pracovných dňoch počas stránkových hodín. Posledný deň ... viac

Prevzatie rozhodnutí v MŠ

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ P. U. Olivu Kátlovce, oznamuje rodičom, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, že rozhodnutia o prijatí a neprijatí si môžu prísť prevziať v stredu, štvrtok a piatok od 15.00h do 16. 00h do budovy materskej školy.

Likvidácia stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že stavebný odpad na zbernom dvore Kátlovce je možné odobrať len v malom množstve a to za poplatok v zmysle VZN č. 4 / 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce. Zároveň žiadame občanov, ktorí uvedený odpad už odovzdali, aby za uložený odpad prišli zaplatiť na Obecný úrad Kátlovce.

Oznam pre užívateľov KTR

Spoločnosť CME, ako vlastník tv staníc Nova a Markíza, pod hrozbou žalôb a súdnych sporov o náhradu zisku, zakázala šírenie  televíznych staníc skupiny Nova (Nova, Nova2, Nova Action, Nova Cinema, Nova Gold) na území Slovenskej republiky. Tento zákaz sa vzťahuje na všetkých distribútorov signálu. Z toho dôvodu boli uvedené tv stanice z vysielania KTR odstránené a u starších typov TV prijímačov je potrebné preladenie staníc.  Zároveň bola spustená nová stanica pre Slovensko – Nova International.

Zubná pohotovosť v Trnave otvorená

Firma SK Dental s.r.o. prevádzkuje od 11. marca 2016 zubnú pohotovosť v priestoroch budovy Aquapolis – Business centrum pri Tescu na ulici Pieštanská 3 v Trnave. Zubná pohotovosť je prevádzkovaná v krajskom meste Trnava. Ambulancia ponúka bezplatne konzultácie pre pacientov počas pracovného týždňa. Ordinačné hodiny zubnej pohotovosti sú: Pondelok 17:00 – 22:00 Streda 17:00 – 22:00 Piatok 17:00 – 22:00 Sobota 10:00 – 20:00 Nedeľa 10:00 – 20:00 Firma SK Dental s.r.o. plánuje rozšíriť ordinačné hodiny v Utorok a Štvrtok počas pracovného týždňa v dohľadnej dobe. Cieľom je vytvoriť ambulanciu zubnej pohotovosti, ... viac

Nové online formuláre SPP

Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) si Vám ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje zaslať informáciu, ktorá skvalitní Vašu informovanosť. Naša spoločnosť rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov. Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, nám do ponuky elektronických formulárov pribudli tieto: Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ): Formulár je určený žiadateľom, ktorí od SPP-D požadujú informáciu, či sa v ich záujmovom území ... viac