Oznámenie o uložení zásielky – Július Kuruc

Číslo: 45/2017 Dátum: 23.03.2017 Verejná vyhláška o doručení písomnosti verejnou vyhláškou Adresát písomnosti: J. Kuruc Bytom: 919 55 Kátlovce Odosielateľ: TA3 – exek.úrad Oznámenie o uložení zásielky č. 45/2017 je na Obecnom úrade Kátlovce, Kátlovce 1. Z dôvodu, že adresát je hlásený na obec, doručuje sa písomnosť č. 45/2017, TA3 – exek.úrad, verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení § 46 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku a § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. ohlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR. Adresát si ... viac

Pre záujemcov o žltú nádobu

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o zakúpenie žltej 240 l plastovej nádoby na separovaný zber (pet fľaše od nápojov, fólia,obaly od čistiacich prostriedkov, igelitové tašky, konzervy od potravín a plechovky od potravín a nápojov), aby sa do 30.03.2017 nahlásili na obecnom úrade. Predpokladaná cena nádoby bude približne 30 €.

Oznam pre užívateľov KTR

Spoločnosť CME, ako vlastník tv staníc Nova a Markíza, pod hrozbou žalôb a súdnych sporov o náhradu zisku, zakázala šírenie  televíznych staníc skupiny Nova (Nova, Nova2, Nova Action, Nova Cinema, Nova Gold) na území Slovenskej republiky. Tento zákaz sa vzťahuje na všetkých distribútorov signálu. Z toho dôvodu boli uvedené tv stanice z vysielania KTR odstránené a u starších typov TV prijímačov je potrebné preladenie staníc.  Zároveň bola spustená nová stanica pre Slovensko – Nova International.

Výzva na orez stromov

Žiadame občanov, ktorím za záhradami od s.č. 273 po s.č. 292 presahujú konáre zo stromov nad miestnu komunikáciu pri PD Kátlovce, aby tieto orezali z dôvodu bránenia prejazdu vozidlu vyvážajúcemu komunálny odpad. Firma FCC Trnava dotiaľ na uvedenej ulici nebude vykonávať vývoz KO. Za pochopenie ďakujeme.

Spoplatnenie drobného stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona 79/2015 o odpadoch a v súlade s VZN č. 3/2015 o daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavenými odpadmi na území obce Kátlovce, bude s účinnosťou od 1. júla 2016 uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore Kátlovce spoplatnené sumou 0,025 €/kg podľa Orientačnej prepočtovej tabuľky Ministerstva životného prostredia SR. Údaje o pôvodcovi odpadu, charaktere odpadu a jeho množstve budú zapísané do evidencie a následne doručené na Obecný úrad Kátlovce, kde do 7 dní je pôvodca tohto odpadu ... viac

Zubná pohotovosť v Trnave otvorená

Firma SK Dental s.r.o. prevádzkuje od 11. marca 2016 zubnú pohotovosť v priestoroch budovy Aquapolis – Business centrum pri Tescu na ulici Pieštanská 3 v Trnave. Zubná pohotovosť je prevádzkovaná v krajskom meste Trnava. Ambulancia ponúka bezplatne konzultácie pre pacientov počas pracovného týždňa. Ordinačné hodiny zubnej pohotovosti sú: Pondelok 17:00 – 22:00 Streda 17:00 – 22:00 Piatok 17:00 – 22:00 Sobota 10:00 – 20:00 Nedeľa 10:00 – 20:00 Firma SK Dental s.r.o. plánuje rozšíriť ordinačné hodiny v Utorok a Štvrtok počas pracovného týždňa v dohľadnej dobe. Cieľom je vytvoriť ambulanciu zubnej pohotovosti, ... viac

Polícia upozorňuje

Polícia vyzýva obyvateľov obce k zvýšenej opatrnosti, aby ste sa nestali objektom podvodníkov ako sú falošní elektrikári, plynári a podomoví predajcovia. Pri tejto príležitosti apelujeme na ľudí, dôraznejšie na starších občanov, aby ste nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, najmä ak ste sami. Ak nie ste si istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločnosti, informácie si radšej overte, napr. u ich zamestnávateľa, na obecnom úrade alebo môžete požiadať o pomoc suseda či príbuzného. Zároveň ho môžete požiadať, aby bol prítomný pri vstupe cudzej osoby aj ... viac

Nové online formuláre SPP

Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) si Vám ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje zaslať informáciu, ktorá skvalitní Vašu informovanosť. Naša spoločnosť rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov. Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, nám do ponuky elektronických formulárov pribudli tieto: Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ): Formulár je určený žiadateľom, ktorí od SPP-D požadujú informáciu, či sa v ich záujmovom území ... viac