Oznámenie o uložení listovej zásielky – Elena Heráková

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani Elena Heráková bytom Kátlovce,  má uloženú zásielku č. 57/2017, odosielateľ Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na Obecnom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne do 18 dní. V Kátlovciach, dňa 10.11.2017

Výzva

Žiadame občanov, ktorí v uplynulom období priviezli na zberný dvor Kátlovce stavebný odpad a doposiaľ zaň nezaplatili, aby tento poplatok uhradili či najskôr v čase stránkových hodín na obecnom úrade !

Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Kuruc

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani J. Kuruc bytom Kátlovce,  má uloženú zásielku č. 56/2017/UC226746118SK, odosielateľ BA12 na Poštovom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne do 18 dní. V Kátlovciach, dňa 07.11.2017

Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Kuruc

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani J. Kuruc bytom Kátlovce,  má uloženú zásielku č. UC179264959SK, odosielateľ BA12 na Poštovom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne do 18 dní. V Kátlovciach, dňa 31.10.2017

Rekonštrukcia chodníka – oznam

Oznamujeme občanom, že začiatok rekonštrukcie chodníka v časti dedina začne v stredu 11. októbra 2017 od rodinného domu súp. č. 37.  Nakoľko počas prác budú jednotlivé časti chodníka nepriechodné a uzavreté a z toho dôvodu bude nutné na prechod využívať štátnu komunikáciu, žiadame občanov, najmä rodičov s deťmi, aby dbali na maximálnu pozornosť a sústredenosť pri prechode po štátnej ceste. Zároveň vopred ďakujeme všetkým obyvateľom v časti dedina za pochopenie a trpezlivosť počas vykonávania uvedených prác na rekonštrukcii chodníka.

Zrušenie vývozu odpadových vôd

Vážení občania! Oznamujeme Vám, že z kapacitných dôvodov od dňa 01. 08. 2017 Obecný podnik služieb Chtelnica ruší v našej obci vývoz odpadových vôd od občanov. So žiadosťami o poskytnutie týchto služieb sa treba obrátiť na Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., prípadne iných poskytovateľov tejto služby.

Likvidácia stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že stavebný odpad na zbernom dvore Kátlovce je možné odobrať len v malom množstve a to za poplatok v zmysle VZN č. 4 / 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce. Zároveň žiadame občanov, ktorí uvedený odpad už odovzdali, aby za uložený odpad prišli zaplatiť na Obecný úrad Kátlovce.

Zubná pohotovosť v Trnave otvorená

Firma SK Dental s.r.o. prevádzkuje od 11. marca 2016 zubnú pohotovosť v priestoroch budovy Aquapolis – Business centrum pri Tescu na ulici Pieštanská 3 v Trnave. Zubná pohotovosť je prevádzkovaná v krajskom meste Trnava. Ambulancia ponúka bezplatne konzultácie pre pacientov počas pracovného týždňa. Ordinačné hodiny zubnej pohotovosti sú: Pondelok 17:00 – 22:00 Streda 17:00 – 22:00 Piatok 17:00 – 22:00 Sobota 10:00 – 20:00 Nedeľa 10:00 – 20:00 Firma SK Dental s.r.o. plánuje rozšíriť ordinačné hodiny v Utorok a Štvrtok počas pracovného týždňa v dohľadnej dobe. Cieľom je vytvoriť ambulanciu zubnej pohotovosti, ... viac

Nové online formuláre SPP

Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) si Vám ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje zaslať informáciu, ktorá skvalitní Vašu informovanosť. Naša spoločnosť rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov. Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, nám do ponuky elektronických formulárov pribudli tieto: Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ): Formulár je určený žiadateľom, ktorí od SPP-D požadujú informáciu, či sa v ich záujmovom území ... viac