Archív mesiaca: marec 2019

Pozvánka na jarné tvorivé dielne

Hnutie Kresťanských spoločenstiev detí eRko a Obecný úrad Kátlovce vás pozývajú na Veľkonočné tvorivé dielne, ktoré budú v nedeľu 24. marca o 15.30 hod. v zasadačke Obecného úradu. Môžete si priniesť vyfúknuté vajíčka /výdušká/, ktoré budeme vyzdobovať rôznymi technikami.

Oznámenie o uložení zásielky – J. Kuruc

Obec Kátlovce v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že J. Kuruc bytom Kátlovce, má uloženú zásielku č. 10/2019 odosielateľ TA na Pošte v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách do 18 kalendárnych dní. V Kátlovciach, dňa 07.03.2019

Oznámenie o uložení zásielky – E. Heráková

Obec Kátlovce v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že E. Heráková bytom Kátlovce, má uloženú zásielku č. 09/2019 odosielateľ BA 12 na Pošte v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách do 18 kalendárnych dní. V Kátlovciach, dňa 06.03.2019