Archív mesiaca: október 2018

Rozšírenie programov a internetu v KTR

Oznamujeme užívateľom káblového televízneho rozvodu, ktorým v uplynulých dňoch boli preladené TV prijímače, že majú možnosť rozšíriť ponuku TV programov, ktorá až do konca tohto roku je bezplatná. Rozšírenie TV programov je podmienené jednorazovým zakúpením dekódovacej karty. Účastníci káblovej televízie majú zároveň možnosť pripojenia sa na internet. Záujemcovia o uvedené služby kontaktujte firmu STELAR TV na tel.č.: 0940 810 431.