Archív mesiaca: júl 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov, utvorení volebných obvodov a rozsah výkonu funkcie starostu

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Obecné  zastupiteľstvo v Kátlovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 609/2018  zo dňa 13.06.2018 určilo,  že Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach bude mať 9  poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode, a určilo rozsah výkonu funkcie starostu plný úväzok.

Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len “obyvateľ obce”), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Právo byť volený Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky ... viac